Privacy policy

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §


1. Rekisterinpitäjä

Finnish Legal Tech Forum ry (yhdistystunnus 217.055), jäljempänä "Yhdistys".

℅ Anna Ronkainen,

TrademarkNow Oy
Mikonkatu 17 B,
00100 Helsinki


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhdistyksen puheenjohtaja,
Anna Ronkainen
TrademarkNow Oy
Mikonkatu 17 B,
00100 Helsinki

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


3. Rekisterin nimi

Finnish Legal Tech Forum ry:n jäsenrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen, jäsenistölle tiedottaminen sekä jäsenten laskutustietojen säilyttäminen.

Jäsenrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa lisäksi:

– tiedottaa jäsenistölle Yhdistyksen tapahtumista ja tilaisuuksista

– tiedottaa jäsenistölle muista Yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen piiriin kuuluvista asioista

– rekisteröityjen yksilöinti ja tunnistaminen

– lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn jäsenyyteen henkilötietolain (523/1999) 8.1 §:n 5 kohdan mukaisesti.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja ja niiden muutostietoja.

Jäseneen liittyvät perustiedot, kuten: nimi, työnantaja, ammatti tai arvo, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutustiedot, osoitetiedot, jäsennumero.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhdistyksen verkkosivuilla (www.legaltech.fi) jäsenen täyttämän liittymislomakkeen mukaiset tiedot. Muut kohdan 4 mukaiset tiedot, jotka jäsen itse on muulla tavoin Yhdistykselle antanut.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille laissa säädetyissä tapauksissa.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuolisilta salasanoin. Jäsenrekisteriä käsittelevät henkilöt on erikseen rajattu Yhdistyksessä. Jäsenrekisteriä käsittelevät vain hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.

Rekisterimateriaalia ei tulosteta pääsääntöisesti. Mahdollisia kirjallisia tulosteita ja muita asiakirjoja säilytetään Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai sihteerin kotona lukituissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja oikeus vaatia virheen oikaisua

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin talletetut tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Tarkastusoikeutta ja virheellisen tiedon korjaamista koskevat pyynnöt tulee osoittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.